top of page

Matematik for matematikkens skyld

Matematik for 7. til 10. klasse med hovedvægt på matematik. Materialet fokuserer mest på matematikkens begreber, regler, metoder og kompetencer og mindre på læsning og skrivning.

Materialet er et forsøg på at beholde matematikken i matematikken.

Elevsider

Indeholder e-bøger og repetitionsopgaver for 7. til 10. klassetrin, samt diverse hjælpeark med metoder, begreber, formler og regneregler.

Siderne indeholder desuden problemregning for 7. og 8. klasse. 

Lærersider

Indeholder alle materialer fra elevsiderne som pdf-filer, der kan udskrives, hvis det skønnes nødvendigt - herunder e-bøgerne og problemregninger for 7. og 8. klasse. Siderne indholder herudover færdighedsregning for 7. og 8. klasse.

Endelig indeholder siderne også to sæt mundtlige prøveoplæg. Et sæt til FP9 og et sæt til FP10.

Matematiklærer siger:


"Fantastisk materiale. Utrolig nemt at gå til. Der er en rigtig god progression i hvert emne og det er nemt at tilpasse til både den dygtige og den mere udfordrede elev. God variation mellem færdighedsregning, emner og temaer"

E-bøger

E-bøgerne er alle bygget op emnevist, med traditionelle emner som procentregning, funktioner osv.

I bøgerne for 7. til 9 klasse starter hvert emne med ti små færdighedsøvelser, hvor der er mulighed for at få genopfrisket forskellige færdigheder. Til mange af emnerne i bøgerne hører et tema. I 7. klasse ligner temaerne meget problemregningsopgaver, hvor de for 8. til 10. klasse mere ligner prøveoplæg til den mundtlige prøve.

Mundtlige prøveoplæg

Lærersiderne indeholde et sæt prøveoplæg til den mundtlige prøve i matematik til både FP9 og FP10.

Prøveoplæggene spænder bredt over de forskellige matematiske emner og giver eleverne god mulighed for både at vise matematiske kundskaber og kompetencer.

Oplæggene er enkle i deres opbygning uden alt for meget tekst, så det er nemt for eleverne at danne sig et overblik.

Prøveoplæggene er alle tidligere brugt ved de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Forside_IT

Brug af IT

IT er en integreret del af mange af emnerne. IT skal betragtes som et værktøj på linje med en lommeregner eller en passer. Dette værktøj kan bruges til at løse forskellige opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt, men det bærende er stadig matematikken og forståelsen heraf. 

bottom of page